BILBÄLTEN - www.klippan.fi

TA KONTAKT:

Namn:*

E-post:*

Telefonnummer:TA KONTAKT:

Namn:*

E-post:*

Telefonnummer:

Produktgrup:

Produkt namn:TA KONTAKT:

Namn:*

E-post:*

Telefonnummer:

Produkt namn:

Serienummer:

Inköpsdatum:

Inköp plats:BILBÄLTEN

Oy Klippan Ab har 60 års erfarenhet av produktion av bilbälten. Godkänningarna vi gör på vår krockbana görs i sammarbete med myndigheterna.

Vi producerar såväl kundspecifika bälten som bälten för t.ex. bussar.

Produktsortimentet består av 2P-, 3P-, 4P- och 5P bälten med komponenter.

logo     60